Palvelun sopimusehdot

Palvelu on kaikissa tilanteissa vaitiolovelvollista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

Toimintamme on vastuuvakuutettu vahinkojen varalle.

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua tai toistaiseksi.

työtuntiveloitus perustuu viikonpäivään, jona työ suoritetaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Palvelut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Tarkemmat ehdot sopimusta tehtäessä.